Termeni și condiții

1. GENERALITĂȚI

2. PRODUSELE ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE MOTIVATION S.R.L.

3. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4. DISPOZIȚII FINALE

5.POLITICA DE RETUR

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

 1. GENERALITĂȚI

Site-ul motishop.ro este deținut și administrat de Motivation S.R.L., cu sediul social în Str. Podișor, nr. 1, Sat Buda, Comuna Cornetu, Judet Ilfov, cod fiscal nr. 14283586 și număr de ordine în Registrul Comerțului J23/498/2005.

Clientul poate interacționa cu reprezentanții societății utilizând numerele de telefon și/sau adresele de e-mail puse la dispoziție pe acest site, în sectiunea „contact” sau prin prezentare fizică în oricare dintre punctele de lucru ale societății.

Navigarea pe site-ul motishop.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos de către orice utilizator.

Motivation S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă.

Pentru navigarea pe site sau pentru achiziția de bunuri și servicii, Motivation S.R.L. poate solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la „termeni și condiții” printr-o acțiune specifică, ce va reprezenta manifestarea consimțământului neechivoc din partea acestuia (e.g. bifarea căsuței specifice „am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Motivation S.R.L.”).

Astfel, utilizatorul:

–  își dă acordul, în mod expres, să respecte toate prevederile din acest set de termeni și condiții, precum și orice alți termeni și condiții specifice aplicabile;

–  ia la cunostință de condițiile de prelucrare a datelor personale conform politicii de confidențialitate, parte integrantă din acest set de termeni și condiții.

Motivation S.R.L. recomandă utilizatorilor accesarea termenilor și condițiilor la fiecare vizitare a site-ului. Motivation S.R.L. va considera întotdeauna că setul de termeni și condiții a fost citit, înteles și acceptat de fiecare utilizator, inclusiv în situația în care nu există mecanism dedicat pentru înregistrarea consimțământului neechivoc. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile cuprinse în acest set de termeni și conditii vă rugăm să nu accesați motishop.ro.

 1. PRODUSELE ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE MOTIVATION S.R.L.
 • Dispozitive medicale de mers;
 • Dispozitive medicale pentru incontinență urinară;
 • Dispozitive medicale pentru protezare stomii;
 • Dispozitive și tehnologii asistive;
 • Servicii de adaptări auto pentru persoane cu dizabilități;
 • Servicii de formare profesională.

Informațiile utilizate pentru descrierea produselor și serviciilor, precum imaginile statice, materialele multimedia, au caracter informativ și nu pot angaja răspunderea societății. Acestea sunt utilizate pe site-ul motishop.ro exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutului sau, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea Motivation S.R.L. sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul motishop.ro.

Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale sau necomerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, sunt strict interzise fără autorizarea Motivation S.R.L.

Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Motivation S.R.L.. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul sau pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la Motivation S.R.L.. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul motishop.ro.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Utilizatorii interesați de produsele și serviciile Motivation S.R.L. pot accesa site-ul motishop.ro fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator.

Motivation S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa parțial sau total accesul utilizatorilor la site. Astfel, societatea poate, fără notificări sau formalități prealabile, fără să ofere explicații sau informații suplimentare, să procedeze la oricare dintre acțiunile sus-menționate.

 1. POLITICA DE RETUR

Beneficiarul sau reprezentantul acestuia are dreptul să refuze un produs la livrare, să solicite returnarea sau înlocuirea acestuia în următoarele cazuri:

 • produsul furnizat nu corespunde cu produsul comandat;
 • produsul furnizat este deteriorat sau prezintă semne de uzură;
 • produsul furnizat prezintă deficiențe calitative care îl fac impropriu utilizării în condiții optime de siguranță;

Orice altă cauză care îl determină pe beneficiar să solicite returnarea sau înlocuirea produsului, de regulă, nu va fi acceptată. Beneficiarul are dreptul să se răzgândească și să refuze un produs care nu se încadrează în niciuna dintre cerințele sus-menționate înainte de livrare sau cel târziu la livrare.

Intenția de returnare sau de înlocuire a produselor se comunică de către beneficiar, de regulă, în maxim 30 zile de la primirea acestora, în scris. Prin excepție, în cazul dispozitivelor de mers, intenția de înlocuire se comunică în termen de maxim 90 de zile de la primirea produselor, în scris.

Beneficiarul poate folosi formularul de retragere anexat prezentei sau poate formula orice altă declarație neechivocă în care să-și exprime decizia de returnare a produsului, cu respectarea tuturor elementelor cuprinse în formular.

Cererea de retragere se poate trimite prin e-mail, prin fax la numărul 021.369.27.72 și/sau fizic, prin postă / curier, cu confirmare de primire, la punctul de lucru al S.C. MOTIVATION S.R.L. situat în Șos. Clinceni, nr. 70, localitatea Bragadiru, județul Ilfov, în atenția serviciului vânzări. Personalul serviciului vânzări contactează beneficiarul și procedează la verificarea informațiilor primite. În funcție de rezultatul acesteia șeful serviciului vânzări stabilește modalitatea de rezolvare, care poate fi respingerea solicitării, înlocuirea produsului sau rambursarea oricărei sume achitate de beneficiar, după caz. Soluția este transmisă în cel mai scurt timp beneficiarului, pe un suport durabil, cu confirmare de primire. De la această dată, dacă solicitarea a fost acceptată, în termen de 5 zile beneficiarul procedează la returnarea produsului.

Produsul se returnează de către beneficiar prin intermediul serviciilor de curierat la punctul de lucru al societății situat în Șos. Clinceni, nr. 70, localitatea Bragadiru, județul Ilfov, în atenția serviciului vânzări. Întotdeauna în confirmarea de primire se va specifica numele și prenumele beneficiarului, seria și numărul actului de identitate al acestuia, produsul returnat (denumire, tip, model, etc.). De asemenea, documentul de livrare va cuprinde și mențiunea “retur”.

Rambursarea valorii produsului sau înlocuirea acestuia, remiterea documentelor care au stat la baza procesului de furnizare (decizie CAS, taloane, prescripție medicală, copie C.I. beneficiar / reprezentant, după caz) sunt condiționate de returnarea produsului de către beneficiar.

De regulă, procesul de rambursare operează identic cu modul în care a fost realizată tranzacția inițială. Indiferent de opțiune, beneficiarul nu va fi obligat la plata de taxe sau comisioane suplimentare, cu excepția eventualelor situații în care se impune plata costurilor de transport.

Particularități la returul produselor achiziționate prin sistemul asigurărilor de sănătate:

Returul documentelor utilizate la achiziția de produse prin intermediul sistemului de asigurări de sănătate se face întotdeauna pe bază de confirmare de primire (AWB sau proces verbal de predare primire, conf. modelului anexat), cu menționarea expresă a acestora. Astfel, în funcție de situație, beneficiarului îi sunt returnate următoarele documente:

 1. Dacă produsele nu au fost facturate în vederea decontării către CAS:
 • decizia de procurare dispozitive medicale și, dacă este cazul, talonul aferent acesteia – în original;
 • recomandarea medicală – în copie;
 • cartea de identitate a beneficiarului și, dacă este cazul, a reprezentantului acestuia – în copie.

2. Dacă o parte dintre produse au fost facturate în vederea decontării către CAS:

 • decizia de procurare dispozitive medicale – în copie;
 • talonul neraportat către CAS – în original;
 • recomandarea medicală – în copie;
 • cartea de identitate a beneficiarului și, dacă este cazul, a reprezentantului acestuia – în copie.

Dispozitivele medicale de unică folosință deja utilizate de beneficiari și sesizate ca fiind neconforme nu se returnează la sediul societății.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

S.C Motivation S.R.L. își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:

 • date de identificare precum nume, adresă, cod numeric personal;
 • date legate de starea de sănătate;
 • date biometrice, precum imagini foto/video și măsurători ale membrelor;
 • date de contact, precum număr de telefon, adresă de email.

Scopurile și temeiurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale ale clienților care solicită produse sau servicii comercializate de societate, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, respectiv comenzi, precum și pentru livrarea produselor. De asemenea, datele referitoare la relațiile comerciale dintre societate și dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea includerii dumneavoastră în programele noastre de fidelitate.

Datele speciale privitoare la starea de sănătate, pentru clienții care solicită dispozitive medicale (scaune rulante, catetere urinare, dispozitive de protezare stomii etc.) vor fi prelucrate în baza obligațiilor stabilite de legislația specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate (Contractul cadru aprobat prin O.M.S. nr. 397/836/2018). Menționăm că legislația în vigoare ne împiedică să livrăm dispozitive medicale în lipsa documentelor care conțin date privitoare la starea de sănătate (precum, recomandarea, decizia etc.).

Datele speciale precum imagini foto/video, precum și alte date biometrice (cum ar fi măsurătorile realizate în cadrul procesului de evaluare) vor fi prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră. Acesta ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând fără nicio motivare și fără nicio consecință pentru dumneavoastră. Datele referitoare la măsurători sunt necesare pentru o evaluare corectă a nevoilor dumneavoastră, o poziționare corectă în scaunul rulant și o recomandare corectă a dispozitivului de mobilitate.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi adresă poștală, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea livrării produselor sau prestării serviciilor, pentru activități de marketing, publicitate sau transmiterea de materiale informative cu scopul de a promova produsele si serviciile oferite de societate si/sau de catre asociatul unic al acesteia, Fundatia Motivation Romania, fie pentru a verifica satisfacția dumneavoastră, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor societății. Cu excepția datelor necesare livrării produselor, în oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior, fără nicio consecință pentru dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: contracte, comenzi, deconturi, contracte de prestări servicii, recomandări, decizii și altele asemenea.

Imaginile foto/video, precum și celelalte date biometrice vor fi șterse din evidențele societății în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de societate pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală a societății, ca urmare a solicitării dumneavoastră sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de societate către: Casele de asigurări de sănătate județene sau naționlă, inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

Drepturile clienților

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:

 • dreptul de a solicita societății accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către societate, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Prezenta informare poate fi pusă la dispoziția dumneavoastră, la cerere, gratuit, în format hârtie sau poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.motishop.ro, în secțiunea „Termeni și condiții” – Politica de confidențialitate.

Societatea va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea dumneavoastră.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice client, reprezentant legal al unui client ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa dpo@motivation.ro.

Politica de confidențialitate a societății, procedurile interne și prezenta informare pot suferi modificări fără un anunț prealabil. Pentru a fi la curent cu acestea, vă sfătuim să consultați pagina noastră web sau să solicitați informații de le reprezentanții noștri din centrele teritoriale sau de la Responsabilul cu protecția datelor.

Actualizat în octombrie 2020: Motivation S.R.L. – motishop.ro.